Kyrkjøy handel (Joker Eriksholmen)
Eriksholmen
4170 Stjernarøy

Telefon: 517 10 499

E-post: joker.eriksholmen@ngbutikk.net