KARL S. HANSSEN AS
Åsbieveien 5
4848 Arendal

Telefon: 37 07 34 00

E-post: bat@kshas.no