Hovland Båt A/S – 121616
Fugloddveien 4
4370 Egersund

Telefon: 514 92 399

E-post: siv@hovlandbaat.no

www.hovlandbaat.no