Campelen på Bryggen AS
Bredsgården Bryggen 2
5003 Bergen

Telefon: 55 32 88 93

E-post: larsivardale@hotmail.com

www.campelen.no