Brunsviks Fiskeredskaper AS
Gate 1 – 78
6700 Måløy

Telefon: 57 85 59 04

E-post: fiskeredskap@brunsvik.no